Tiểu ra sỏi

Tieu ra soi 1Hỏi: Cách đây 2 tuần em tiểu ra viên sỏi thận bằng hạt đậu xanh. Em có phải bị thận ứ nước không? Nguyen Thi Hang

Trả lời: Khi có sỏi trong đường tiết niệu có thể gây ứ nước thận nếu sỏi ngăn cản dòng chảy của nước tiểu. Muốn chẩn đoán xem có ứ nước thận không thì phải đi siêu âm. Nếu sỏi đã gây ứ nước thận mà lại tiểu ra viên sỏi này thì có thể ngay lúc ấy thận chưa co lại về bình thường mà có thể phải đợi thời gian (nếu không còn viên sỏi nào khác gây tắc đường tiết niệu) và cũng có khi không thể quay về hình dáng ban đầu. Có thể ví như quả bóng bay, đã thổi căng thì khi xẹp hơi không thể trở về hình dáng ban đầu.

Tieu ra soi 2

Nếu sỏi đã gây ứ nước thận mà lại tiểu ra viên sỏi này thì có thể ngay lúc ấy thận chưa co lại về bình thường mà có thể phải đợi thời gian (nếu không còn viên sỏi nào khác gây tắc đường tiết niệu) và cũng có khi không thể quay về hình dáng ban đầu. Có thể ví như quả bóng bay, đã thổi căng thì khi xẹp hơi không thể trở về hình dáng ban đầu.

BS. Nguyễn Quang

(BV Việt Đức, HN)

Bài liên quan:

Nhận xét bài: Tiểu ra sỏi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s